The Gift of ABC

Läxhjälpen x A Day's March, av Owe Gustafson.

Den här julen har vi gjort ett paket som är lika speciellt som gåvan inuti. Det är framtaget tillsammans med stiftelsen Läxhjälpen och konstnär Owe Gustafson för att bidra till något viktigt. Du är med och ger högstadiebarn med stora utmaningar i skolan ökad studiemotivation och betyg godkända för gymnasiet. Med Läxhjälpens insatser får tonåringar som behöver extra stöd en hjälpande hand och ett självförtroende som kan vara avgörande för resten av livet.

Vid köp av en gift bag går pengarna oavkortat till Läxhjälpen, för att de ska kunna hjälpa fler barn i Sverige.

Läxhjälpens vision är att alla barn i Sverige ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Så är det inte idag. Idag spelar var du växer upp och föräldrarnas utbildningsbakgrund en avgörande roll för vem som når gymnasiebehörighet. Därför erbjuder Läxhjälpen ett program som är gratis för högstadieelever som riskerar att bli underkända. Läxhjälpen genomförs i 111 svenska skolor som ligger under rikssnittet för gymnasiebehörighet.

Owe Gustafson, skaparen av illustrationerna till "Fem myror är fler än fyra elefanter", har tagit fram stiliga presentförpackningar på temat The Gift of ABC. Dessa säljer vi i våra butiker och i vår e-handel för 50 respektive 75 kronor, beroende på storlek. Alla intäkter från försäljningen går till Läxhjälpen för att de ska kunna hjälpa fler barn i Sverige.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Läxhjälpen är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som står inför extra stora utmaningar. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål tillsammans. Tillsammans jobbar de mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med ökad lust att studera vidare. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen visat sig effektiv – av alla elever som fått Läxhjälp har 79% uppnått gymnasiebehörighet. Läs mer på laxhjalpen.se

Explore

MenswearWomenswear